ANUNȚ Varianta I

Data publicării: Marţi, 5 oct 2021

Varianta I

ANUNȚ privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art. 518  alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Desfășurarea examenului

 • Depunere cereri de înscriere: în perioada 05.10 - 06.10.2021 (la registratura D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d sau la adresa de e-mail resurse.umane@politia6.ro)
 • Selecție cereri/afișare rezultate: în data de 07.10.2021
 • Depunere contestații selecție cereri: în data de 08.10.2021 în termen de cel mult 4 ore, respectiv în intervalul orar 0800-1200
 • Soluționare contestații și afișare rezultate: în data de 08.10.2021 în termen de cel mult 3 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
 • Proba scrisă în zilele de:
  - 11.10.2021
  -  12.10.2021
  -  13.10.2021
 • Afișare rezultate probă scrisă în zilele de:
  - 13.10.2021
  - 14.10.2021
  - 15.10.2021
 • Termenul de depunere a contestațiilor la probă scrisă va stabilit o dată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă. 
 • Soluționare contestații și afișare rezultate proba scrisă: în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 • Interviu departajare (dacă este cazul): data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Locația de desfășurare a probei scrise: sediul Primăriei Sector 6, str. Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6.

Funcțiile publice  pentru care se organizează examen

Serviciul Protecția Mediului – Direcția Inspecție:
- 2 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional asistent

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal – Direcția Inspecție:
- 4 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional superior

Compartimentul Inspecție Comercială – Direcția Inspecție:
- 5 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional superior

Serviciul Dispecerat și Monitorizare Video – Direcția Ordine Publică
- 3 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional asistent
- 4 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional superior

Serviciul Ordine Publică – Direcția Ordine Publică
- 22 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional superior
- 10 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional principal
- 9 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional asistent
-12 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional superior

Serviciul Circulație -Direcția Ordine Publică
- 5 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional superior
- 4 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional principal
- 3 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional superior
- 1 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional asistent

- Serviciul Ordine Publică – Direcția Ordine Publică
1 post – șef serviciu

- Serviciul Proximitate și Evidență Persoane
1 post – șef serviciu

Desfășurarea probei scrise

SALA mare – 11.10.2021

ora 09:00-10:30 (persoane vaccinate):
- polițist local, clasa I, grad profesional principal, Serviciul  Ordine Publică
- polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul  Ordine Publică

ora 11:00-12:30 (persoane nevaccinate):
-  polițist local, clasa I, grad profesional principal, Serviciul  Ordine Publică
- polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul  Ordine Publică

ora 13:00-14:30 (persoane vaccinate literele B, C, G, I, L):
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică

ora 15:00-16:30 (persoane vaccinate literele M, N, P, S, T, V):
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică

SALA mare – 12.10.2021 

ora 09:00-10:30 (persoane nevaccinate literele A,B, C, D, F, G):
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică  

ora 11:00-12:30 (persoane nevaccinate literele I, M, N, P, R, S, T):
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică

ora 13:00-14:30 (persoane vaccinate):
-  polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică

ora 15:00-16:30 (persoane nevaccinate literele B, C, D, G):
-  polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică

SALA mare – 13.10.2021

ora 09:00-10:30 (persoane nevaccinate literele M, P, S, T, Ț, V):
-  polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Ordine Publică

ora 11:00-12:30 (persoane vaccinate):
-  polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul  Dispecerat și Monitorizare Video
- polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Dispecerat și Monitorizare Video
- polițist local, clasa I, grad profesional principal, Serviciul  Circulație
- polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Circulație
- polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Circulație
- polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Serviciul  Circulație

ora 13:00-14:30 (persoane nevaccinate):
-  polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul  Dispecerat și Monitorizare Video
-  polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Dispecerat și Monitorizare Video
- polițist local, clasa I, grad profesional principal, Serviciul  Circulație
- polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Circulație
- polițist local, clasa III, grad profesional superior, Serviciul  Circulație
- polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Serviciul  Circulație

ora 15:00-16:30 (persoane vaccinate):
-  polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul  Protecția Mediului
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Inspecție Comercială
- șef serviciu –Serviciul Ordine Publică
- șef serviciu –Serviciul Proximitate și Evidență Persoane

ora 17:00-18:30 (persoane nevaccinate):
- polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul  Protecția Mediului
- polițist local, clasa I, grad profesional superior, Serviciul  Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal
- polițist local, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Inspecție Comercială
- șef serviciu –Serviciul Proximitate și Evidență Persoane

BIBLIOGRAFIE 

Serviciul Protecția Mediului – Direcția Inspecție

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal – Direcția Inspecție

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Compartimentul Inspecție Comercială – Direcția Inspecție

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele reţele stradale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Dispecerat  și Monitorizare Video – Direcția Ordine Publică

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 • H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Ordine Publică

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 • H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Serviciul Circulație -Direcția Ordine Publică

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Șef serviciu - Serviciul Ordine Publică și
Șef serviciu - Serviciul Proximitate și Evidență Contravenții

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 • H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Pentru înscrierea la examen şi pentru alte informaţii privind de modul de desfăşurare al acestuia, funcționarii publici se vor adresa Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - telefon 021/413.17.38.