Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare (începand cu anul 2015)

Buget cheltuieli 2017

Buget cheltuieli 2016

Buget cheltuieli 2015

 

Situaţia plăţilor (execuţia bugetară), conform Anexei

Contul de Execuţie a Bugetului Instituţiilor Publice + Cheltuieli 2016

Contul de Execuţie a Bugetului Instituţiilor Publice + Cheltuieli 2015

 

Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative

Contul de Execuţie a Bugetului Instituţiilor Publice + Cheltuieli 2016

Contul de Execuţie a Bugetului Instituţiilor Publice + Cheltuieli 2015