REZULTATUL INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea postului de șofer, treapta I

Data publicării: Vineri, 4 dec 2020

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat de D.G.P.L. Sector 6 pentru ocuparea a unui post de execuție vacant corespunzător funcției contractuale de șofer, treapta I,
Serviciul Transport Operativ Logistică - Direcția Ordine Publică

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj final
interviu

Rezultatul

1.

Amzer Marius Florin

68,66 puncte

Admis

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției, astăzi  04.12.2020, ora 11.00

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului la sediul instituţiei, contestaţie pe care o depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.