Examen de promovare în clasă

Data publicării: Marţi, 20 sep 2022

Rezultate selecție dosare (29.09.2022)

---

Având în vedere prevederile art. 480 alin (2) şi alin. (3) coroborat cu art. 618 alin. (23) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi cu art. 144 alin. (2) şi alin. (3) şi art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează examen de promovare în clasă, astfel:

Desfăşurarea examenului:

  • Proba scrisă- 07.10.2022, ora 09:00;
  • Interviul - data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfăşurare: sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, Bucureşti.

Dosarele de înscriere la examen se depun la registratura Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, în termen de 5 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, respectiv în perioada 20.09.2022 - 26.09.2022, în intervalul orar 09.00 -16.00 de luni până joi şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00.

Citiți anunțul complet aici.