ANUNȚ - desfășurarea procedurii de desemnare a consilierului de etică

Data publicării: Luni, 8 aug 2022

Rezultatul interviului (17.08.2022)

---

Rezultatul selecției dosarelor (12.08.2022)

---

 

În temeiul prevederilor deciziei directorului general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. D603/02.08.2022 privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, coroborată cu dispozițiile H.G. nr.931/01.09.2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, anunță desfășurarea procedurii de desemnare a consilierului de etică.

Anunțul complet este disponibil aici.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE DESEMNARE A CONSILIERULUI DE ETICĂ:

 • data publicării anunțului:  08.08.2022;
 • perioada în care se pot depune dosarele de candidatură: 08.08.2022 - 09.08.2022 la Serviciul Resurse Umane, Instruire și Protecția Muncii din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;
 • verificarea și selectarea dosarelor depuse: 10.08.2022 – 11.08.2022;
 • afișarea rezultatului selectării dosarelor: 12.08.2022;
 • interviul  se va susține în data de: 17.08.2022, ora 1100 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6;
  • în cadrul interviului vor fi evaluate:
  • abilitățile de comunicare;
  • cunoștințele teoretice cu privire la normele și standardele de conduită prevăzute în partea a VI titlul II capitolul V Secțiunea a 2 -a din același act normativ;
  • motivația candidatului.
 • afişarea rezultatului interviului: 17.08.2022.