Concurs de promovare pentru ocuparea funcției de conducere vacante de șef birou, Biroul Intervenții - DOP

Data publicării: Miercuri, 3 iul 2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în cadrul D.G.P.L. Sector 6 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia publică

Rezultatul selecţiei
dosarelor

1.

Olaru Remus Costinel

       Șef birou

D.G.P.L. Sector 6

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor - Serviciul  Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Candidații declarați «ADMIS» vor susține proba scrisă în data de 15.07.2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Afişat astăzi, 03.07.2019, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, şos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6.

 

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare, organizat în data de 15.07.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul
probei scrise

1.

Olaru Remus Costinel

90,30 puncte

Admis

  • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 18.07.2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
  • Afișat astăzi, 15.07.2019, ora 12.30 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet.             

  

Rezultatul interviului

Rezultatul interviului la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Olaru Remus Costinel

95,00 puncte

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor  - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
  • Afișat astăzi, 15.07.2019, ora 13.30 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.