Rezultatul contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei de polițist local, clasa I, grad profesional asistent

Data publicării: Vineri, 21 feb 2020

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale soluționării contestațiilor:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Instituția

Funcţia publică de execuție vacantă

Punctaj

Rezultatul contestaţiei

Motivul respingerii

1.

Lucaciu Simona Georgiana

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent

52,00 puncte

Respins

art.66 lit. c din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare

Candidaţii nemulţumiţi de soluționarea contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, conform art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi 21.02.2020, ora 10.30 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d și pe pagina de internet.