În această perioadă se efectuează lucrări de modernizare a sistemului de telefonie iar robotul de informare NU este disponibil.
Vă anunțăm că apelurile pentru Dispecerat sunt în continuare înregistrate.

Rezultatul contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei de polițist local, clasa I, grad profesional asistent

Data publicării: Vineri, 21 feb 2020

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale soluționării contestațiilor:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Instituția

Funcţia publică de execuție vacantă

Punctaj

Rezultatul contestaţiei

Motivul respingerii

1.

Lucaciu Simona Georgiana

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent

52,00 puncte

Respins

art.66 lit. c din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare

Candidaţii nemulţumiţi de soluționarea contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, conform art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi 21.02.2020, ora 10.30 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d și pe pagina de internet.