Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuție vacante

Data publicării: Luni, 24 feb 2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

  • polițist local clasa III, grad profesional debutant - Serviciul 1 Ordine Publică,     Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Boroșoiu Dănuț-Marinică

62,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional superior - Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Munteanu Florentin

78,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional debutant - Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 2 posturi

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dumitru Vicențiu-Marian

79,00 puncte

Admis

2.

Nadolu-Gabrian Dumitru

77,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa I, grad profesional asistent - Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Doncea Florin-Eugen

86,00 puncte

Admis

2.

Lucaciu Simona-Georgiana

82,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa I, grad profesional debutant - Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Micu Marius-Daniel

85,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier - 2 posturi

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dumitrașcu Ana-Maria

58,00 puncte

Admis

2.

Nicoară Andrei-Marius

82,00 puncte

Admis

3.

Radu Ionel

62,00 puncte

Admis

4.

Sîrbu Florin

85,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Circulație - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Gheorghe Mihăiță-Sergiu

78,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional asistent - Biroul Fluidizare, Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dociu Alexandru-Ionuț

81,00 puncte

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor  - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 24.02.2020, ora 15.30 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.