În această perioadă se efectuează lucrări de modernizare a sistemului de telefonie iar robotul de informare NU este disponibil.
Vă anunțăm că apelurile pentru Dispecerat sunt în continuare înregistrate.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuție vacante

Data publicării: Luni, 24 feb 2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

  • polițist local clasa III, grad profesional debutant - Serviciul 1 Ordine Publică,     Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Boroșoiu Dănuț-Marinică

62,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional superior - Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Munteanu Florentin

78,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional debutant - Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 2 posturi

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dumitru Vicențiu-Marian

79,00 puncte

Admis

2.

Nadolu-Gabrian Dumitru

77,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa I, grad profesional asistent - Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Doncea Florin-Eugen

86,00 puncte

Admis

2.

Lucaciu Simona-Georgiana

82,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa I, grad profesional debutant - Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Micu Marius-Daniel

85,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier - 2 posturi

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dumitrașcu Ana-Maria

58,00 puncte

Admis

2.

Nicoară Andrei-Marius

82,00 puncte

Admis

3.

Radu Ionel

62,00 puncte

Admis

4.

Sîrbu Florin

85,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Circulație - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Gheorghe Mihăiță-Sergiu

78,00 puncte

Admis

  • polițist local clasa III, grad profesional asistent - Biroul Fluidizare, Proximitate - 1 post

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dociu Alexandru-Ionuț

81,00 puncte

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor  - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 24.02.2020, ora 15.30 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.