Rezultatele concursului de promovare, organizat în data de 16.05.2019, pentru ocuparea funcţiei de director executiv - Direcția Ordine Publică

Data publicării: Joi, 16 mai 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare, organizat în data de 16.05.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcția Ordine Publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul
probei scrise

1.

Buzică Mihai Valentin

89,60 puncte

Admis

  • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 21.05.2019, ora 15.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
  • Afișat astăzi, 16.05.2019 , ora 13.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet.                                                                                                                     

Rezultatul interviului la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcția Ordine Publică  

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul
interviului

1.

Buzică Mihai Valentin

88,80 puncte

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor  - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
  • Afișat astăzi, 16.05.2019, ora 16.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.