Rezultate finale la concursul de promovare pentru postul de Director executiv - Direcția Ordine Publică

Data publicării: Luni, 20 mai 2019

 CENTRALIZATORUL  NOMINAL al rezultatelor finale la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcția Ordine Publică

Nr.
crt.

Numele și prenumele        
candidatului

Funcția publică de conducere

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Buzică Mihai Valentin

director executiv

89,60

88,80

178,40

Admis

  • Afișat astăzi, 20.05.2019, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției