REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Data publicării: Marţi, 16 iul 2019

CENTRALIZATORUL  NOMINAL al rezultatelor finale la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Nr.
crt.

Numele și prenumele        
candidatului

Funcția publică de conducere

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Olaru Remus Costinel

șef birou

90,30

95,00

185,30

Admis

  • Afișat astăzi, 16.07.2019, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției