Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru postul de şofer, treapta I

Data publicării: Vineri, 20 nov 2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 pentru ocuparea  postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de
şofer, treapta I -  Serviciul Transport Operativ Logistică - Direcţia Ordine Publică

Data selecţiei dosarelor: 18.09.2018

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Rezultatul
selecţiei dosarelor

 1.  

Amzer Marius - Florin

Admis

 1.  

Bunge Mihai - Stelian

Admis

 1.  

Ciortan Marian

Admis

 1.  

Constantin Alberto - Gabriel

Admis

 1.  

Dinu Adrian - Daniel

Admis

 1.  

Dinu Mihai - Alin

Admis

 1.  

Dragomir Marin

Admis

 1.  

Drăgușin Valentin – Ionel

Respins – conf. art.  3 lit. f) din H.G. nr.286/2011, nu îndeplinește condiția specifică stabilită  în fișa postului privind experiența de minimum 6 luni în conducerea autovehiculelor

 1.  

Dumitru Valentin - Robert

Admis

 1.  

Enache Andi - Constantin

Admis

 1.  

Ferfelea Marian

Respins – nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 lit. g) din H.G. nr. 286/2011

 1.  

Hamza Daniel

Admis

 1.  

Ionescu George - Răzvan

Admis

 1.  

Ivan Dumitru - George

Admis

 1.  

Lisac Paul

Admis

 1.  

Mandache Dumitru - Bogdan

Admis

 1.  

Mirescu Igor

Respins – conf. art.  3 lit. f) din H.G. nr.286/2011, nu îndeplinește condiția specifică stabilită  în fișa postului privind experiența de minimum 6 luni în conducerea autovehiculelor

 1.  

Mocanu Andrei - Mihai

Respins – conf. art.  3 lit. f) din H.G. nr.286/2011, nu îndeplinește condiția specifică stabilită  în fișa postului privind experiența de minimum 6 luni în conducerea autovehiculelor

 1.  

Nedelcu Septimiu - Tudeus

Admis

 1.  

Netta Marius - Viorel

Admis

 1.  

Niculae Andrei

Admis

 1.  

Nistor Ștefan

Admis

 1.  

Niță Constantin

Admis

 1.  

Păun Niculae

Admis

 1.  

Petrescu Adrian - Eduard

Admis

 1.  

Petrescu Nicolae

Admis

 1.  

Popa Ștefan

Admis

 1.  

Prunea Valentin - Constantin

Respins – conf. art.  3 lit. f) din H.G. nr.286/2011, nu îndeplinește condiția specifică stabilită  în fișa postului privind experiența de minimum 6 luni în conducerea autovehiculelor

 1.  

Puia Marius - Alexandru

Admis

 1.  

Radu George - Marian

Admis

 1.  

Rotaru Sorin

Admis

 1.  

Sabin Ionuț

Admis

 1.  

Stroe Alexandru - George

Respins - lipsă document prevăzut de art. 6 alin. 1 lit.d) din H.G. nr. 286/2011

 1.  

Șovar Nicolae - Dănuț

Admis

 1.  

Ujeniuc Cătălin - Alin

Admis

 1.  

Vizitiu Constantin

Admis

 1.  

Zolog  Romeo - Constantin

Admis

Rezultatele au fost afișate astăzi 20.11.2020, ora 08.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d Sector  6 și pe site-ul instituției.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Candidații declarați “admis” la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii declaraţi ADMIS vor susţine proba scrisă în data de 26 noiembrie 2020, ora 10.00 (prezenţa ora: 09.30) la Liceul Româno - Finlandez din Strada Răsăritului 59, Sector 6 București.