REZULTATUL INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de șofer, treapta I

Data publicării: Vineri, 28 sep 2018

REZULTATUL INTERVIULUI la  concursul  organizat de D.G.P.L. Sector 6 pentru ocuparea a unui post de execuție vacant corespunzător funcției contractuale de șofer, treapta I, Biroul Tehnică Operativă, Serviciul Transport Operativ Logistică - Direcția Ordine Publică

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj final
interviu

Rezultatul

1.

POPESCU ILIE  CĂTĂLIN

63,33 puncte

ADMIS

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției, astăzi  28.09.2018, ora 10.00

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului la sediul instituţiei, contestaţie pe care o depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.