Rezultatul interviului la concursul de recrutare din data 3 mai 2018

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant - Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Polițist local, clasa III, gradul profesional debutant – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Cucu Bogdan - Marian

75,00 puncte

Admis

2.

Florea Mihai

65,00 puncte

Admis

3.

Ioan Nicolae

76,66 puncte

Admis

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, , în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 09.05.2018 ora 16.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform art. 62 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Instruire

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Polițist local, clasa I, gradul profesional principal – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Comșa Ana - Iuliana

81,33 puncte

Admis

2.

David Dănuț

72,00 puncte

Admis

3.

Dobre Ionel

Absent

Respins

4.

Glodea Marioara - Luminița

63,00 puncte

Admis

5.

Goagă Gabriel

67,00 puncte

Admis

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare , în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 09.05.2018 ora 16.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform art. 62 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent - Biroul 1 Proximitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Curea Lucian

71,33 puncte

Admis

2.

Ivan Adrian - Costel

72,33 puncte

Admis

3.

Pană Cristi - Daniel

73,00 puncte

Admis

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare , în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 09.05.2018 ora 16.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform art. 62 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant - Biroul 4 Proximitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Bădulă Raimondo Alexandru

75,00 puncte

Admis

2.

Bujor Gheorghe

Absent

Respins

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare , în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 09.05.2018 ora 16.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform art. 62 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.