Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de şofer, treapta I

Data publicării: Marţi, 25 sep 2018

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 pentru ocuparea  postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de şofer, treapta I – Biroul Tehnică Operativă, Serviciul Transport Operativ Logistică, Direcția Ordine Publică

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj  
proba scrisă

Rezultatul

1.

PETRE CĂTĂLIN IONUȚ

25 puncte

Respins

2.

POPESCU ILIE  CĂTĂLIN

65 puncte

Admis

Rezultatele au fost afișate astăzi 25.09.2018, ora 12.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d Sector  6 și pe site-ul instituției.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Interviul va avea loc în data de 28.09.2018, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.