Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru funcția de șef birou

Data publicării: Miercuri, 7 mar 2018

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în cadrul D.G.P.L.  Sector 6  pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou - Biroul 4 Proximitate, Direcția Ordine Publică

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Stana Nicoleta Cătălina

Șef birou

D.G.P.L. Sector 6

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor - Serviciul  Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Candidații declarați «ADMIS» vor susține proba scrisă în data de 15.03.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Afişat astăzi, 07.03.2018, ora 12.30 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, şos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6.