Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de şofer

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 pentru ocuparea  postului vacant corespunzător funcţiei contractuale deşofer, treapta I - Biroul Tehnică Operativă, Serviciul Transport Operativ Logistică - Direcţia Ordine Publică

Data selecţiei dosarelor: 17.09.2018

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

   1.

CIUCIULETE NINEL DUMITRU

Respins
nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 3 lit. f) din H.G. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare

   2.

PETRE CĂTĂLIN IONUȚ

Admis

   3.

POPESCU ILIE  CĂTĂLIN

Admis

Rezultatele au fost afișate astăzi 18.09.2018, ora 09.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d Sector  6 și pe site-ul instituției.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Candidaţii declaraţi ADMIS vor susţine proba scrisă în data de 25 septembrie 2018, ora 10.00 (prezenţa ora: 09.30) la sediul Primăriei Sector 6 din Cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6.