Documente de interes public gestionate de Poliţia Locală Sector 6

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6:

 • Legea nr. 155/2010 Poliţiei Locale;
 • Hotărârea 1332/2010 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 • Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice;
 • Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.2/2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Lege nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;
 • Lege nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Structura organizatorică, atribuţiile direcţiilor şi a serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
 • Programul de funcţionare;
 • Programul de audienţe al conducerii Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
 • Sursele financiare, bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
 • Comunicate  şi documentare de presă privind activităţile instituţiei;
 • Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Ghidul poliţistului;
 • Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 • Informări privind protecţia mediului;
 • Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese;