Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi

Data publicării: Marţi, 18 mai 2021

Polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică au desfășurat, în perioada 21.04.2021 – 17.05.2021, mai multe acțiuni privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6.

Astfel, au fost  depistați și identificați 252 conducători auto care au încălcat normele privind staționarea pe spațiile verzi, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 57.850 lei.

Precizăm următoarele semnificaţii:

a)      spaţiu verde – zona verde aparținând domeniului public sau privat al municipiului, reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee)

b)      scuar – spaţiul verde, din cadrul municipiului cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii

c)      aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a râului Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului

d)      spaţiul verde se compune din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:

  • scuar;
  • aliniament plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor;
  • teren liber, neproductiv din intravilan.  

Reamintim că este interzisă staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza Sectorului 6. 

Nerespectarea dispoziţiilor, conform HCL Sector 6 nr. 222/2016 privind staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1000 lei la 1500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 1500 lei la 2.500 lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.