Acțiuni specifice în scopul respectării normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiul București

Data publicării: Luni, 19 oct 2020

În perioada 01.01.2020 - 15.10.2020, Direcția Generală de Poliție Locală prin Serviciul Protecția Mediului a desfășurat mai multe acțiuni specifice în scopul respectării prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiul București.

Astfel, polițiștii locali au acționat pe linia luării măsurilor legale în cazul conducătorilor auto, în special de autovehicule de mare tonaj, care ies din organizările de șantiere fără a spăla roțile autovehiculelor și murdărind astfel căile publice sau se deplasează cu autovehicule și nu iau măsurile necesare pentru preîntâmpinarea împrăștierii pe carosabil a materialului transportat.

În perioada menționată, au fost controlate șantiere deschise pe raza administrativ teritorială a sectorului  fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 168.500 lei pentru  neinstalarea rampelor de spălare la ieşirile de pe şantiere şi celor care au murdărit carosabilul cu autovehiculele ieşite cu roţile necurăţate pe drumurile publice.

Pentru încălcarea prevederilor hotărârii mai sus menționate de către persoanele fizice sau juridice care execută lucrări de construcții, modernizări, renovări sau intervenții utilitare de orice natură, pot fi aplicate sancțiuni cu amendă de până la 5000 lei.

Aceste acțiuni au caracter permanent, aplicându-se, de câte ori va fi cazul, sancţiuni contravenţionale, pentru  a menține curăţenia în Sectorul 6.