Persoana responsabilă L. 544/2001

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Cons. Florea Daniela Monica
Adresa: Şos. Orhideelor, Nr. 2d, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.413.16.20; Fax: 021.413.17.43
E-mail: office@politia6.ro