Home

Disciplină în construcții și afișaj stradal

Disciplina in constructii

Disciplină în construcții și afișaj stradal

Imobile construite fără autorizație sau aflate în stadiu avansat de degradare, reclame și firme luminoase care nu respectă normele legale, toate acestea sunt verificate de polițiștii locali din cadrul biroului Disciplină în construcții și afișaj stradal. Oamenii legii acționează atât la sesizările voastre, cât și în urma controalelor de zi cu zi.

Ce atribuții au polițiștii locali ai acestui departament

 • Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții fără autorizație;
 • Participă la acțiuni de demolare / dezmembrare / dinamitare a construcțiilor fără autorizație de pe domeniul public sau privat, asigurând protecția perimetrului;
 • Efectuează controale pentru identificarea celor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații a părții carosabile și pietonale;
 • Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, electoral și orice formă de reclamă.

Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor, pentru infrastructură de orice fel se pot realiza numai cu autorizație de construire. Altfel, Poliția Locală dă amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. Odată cu amenzile, se dispune și oprirea lucrărilor.

Dacă lucrările au autorizație, însă prevederile acesteia sau ale proiectului tehnic nu sunt respectate, amenzile se situează între 5.000 și 20.000 de lei.

Dacă nu aduci terenul adiacent lucrării la starea inițială, după terminarea șantierului, și nu cureți zona riști amenzi de 5.000 – 20.000 de lei.

Împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor abilitate sau prin neprezentarea actelor solicitate se pedepsește cu amendă cuprinsă între 3.000 și 10.000 de lei.

Persoanele fizice și juridice care execută diverse lucrări pe domeniul public sau privat au obligația să respecte „brevetul verde pentru șantiere”, adică un set de norme.

 • Să izoleze în totalitate șantierul și să nu permită accesul decât pe căile special amenajate;
 • Zona de lucru va fi semnalizată și iluminată corespunzător, astfel încât să fie vizibilă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, de la cel puțin 100 de metri depărtare;
 • Să ia măsuri astfel încât să nu producă praf în timpul lucrărilor;
 • Să curețe roțile mașinilor care ies din șantier, pentru a nu murdări perimetrul exterior;
 • Să asigure trasee pietonale de trecere pe toată perioada lucrărilor;
 • Să depoziteze direct în containere sau în alte ambalaje (saci sau diverse recipiente) materialele reutilizabile rezultate în urma lucrărilor din construcții. Este strict interzis contactul materialelor excavate cu zona limitrofă șanțurilor;
 • Molozul, deșeurile, reziduurile nu trebuie depozitate în șantier, ci vor fi imediat îndepărtate;
 • Toți cei care execută lucrări de construcții, renovări, modernizări, demolări etc. au obligația de a încheia un contract cu o firmă de salubrizare autorizată pentru evacuarea deșeurilor.

Amenzi

În cazul în care nu sunt respectate regulile de mai sus, Poliția Locală aplică sancțiuni. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 200 și 3.000 de lei, iar pentru persoanele juridice între 1.000 și 5.000 de lei.

Domeniul publicității este unul cu reguli clare. Nu poți să-ți faci reclamă pe domeniul public oriunde și oricum. Așadar, în sarcina polițiștilor locali cade verificarea normelor legale privind afișajul publicitar, electoral și orice altă formă de reclamă, inclusiv privind amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice.

Reguli de urmat și amenzile pentru cei care nu le respectă

 1. Amplasarea mijloacelor de publicitate se face în baza unui aviz. Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului București panouri publicitare mobile având ca scop promovare comercială, comunicare de tarife sau acțiuni promoționale, în următoarele condiții:
 • Dimensiunile maxime vor fi de 0,5 m x 0,9 m;
 • Amplasarea se va face pe trotuare cu lățimea mai mare de 2 m, cu asigurarea unui spațiu pentru circulația pietonală de minimum 1,5 m;
 • Amplasarea se va face în dreptul spațiului comercial și numai pe perioada programului de funcționare a spațiului comercial.

 

 1. Se pot amplasa și structuri publicitare autoportante (prisme, cuburi) și proiecte publicitare speciale, în următoarele condiții:
 • Perioada maximă de expunere va fi de 30 de zile, cu posibilitatea de a se prelungi, o singură dată, cu aceeași perioadă;
 • Amplassarea structurilor publicitare autoportante și a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentații tehnice întocmite de un architect cu drept de semnătură;
 • În cazul amplasării acestora în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul să obțină avizul Comisiei Tehnice de Circulație cin cadrul Primăriei Municipiului București.

Amenda pentru nerespectarea regulilor de mai sus este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

 

 1. În cazul firmelor sau reclamelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă și să nu deranjeze traficul auto și pietonal.  În caz contrar, riști o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

 

4. Se pot amplasa panouri port - afiș pe stâlpii fără semnalizări rutiere și indicatoare de circulație, cu avizul deținătorilor acestora, în următoarele condiții:

 • Panourile port-afiș se vor amplasa ridicate la înălțimea minima de 1 m de la cota terenului amenajat;
 • Pe un stâlp de poate amplasa un singur panou port-afiș – dublă față, având proiecția la sol în afara gabaritului carosabilului;
 • Dimensiunile maxime ale panoului port-afiș vor fi de 0,6 x 1,2 m per față;
 • Durata de menținere a panourilor port-afiș va fi de maximum 15 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 15 zile.

Amenda pentru nerespectarea acestor prevederi e cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei.

 

 1. Ecranele publicitare se pot exploata în urmăroarele condiții :
 1. Spoturile publicitare difuzate nu vor conține culori și forme specifice semnalizării rutiere;
 2. Nu este permisă dotarea ecranelor publicitare cu echipamente audio;
 3. Pe perioada nocturnă intensitatea luminoasă a ecranului publicitar să fie redusă cu 35%.

Amenda, în caz contrar, e cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei.

PLACEHOLDER TAB 5